Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:   Definities TwoZeroNine: Een organisatie die persoonlijke hardloopschema’s en begeleiding aanbiedt. Lid: Een natuurlijk persoon die zich heeft aangesloten bij TwoZeroNine   Deze voorwaarden hebben betrekking op alle opdrachten en overeenkomsten van TwoZeroNine   Artikel 1: Prijzen, betaling en opzegging TwoZeroNine 1) Alle prijzen zijn inclusief btw   2) Een lidmaatschap van TwoZeroNine gaat in na aankoop van een abonnement via de webshop en na akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en privacyverklaring. Abonnementen worden afgesloten voor een vaste periode van 4 maanden, 8 maanden of 12 maanden. Daarna gaat het gekozen abonnement automatisch over in een maandelijks opzegbaar abonnement.   3) Betaling geschiedt maandelijks via automatische incasso. Opzegging verloopt door het sturen van een e-mail naar info@twozeronine.nl, uiterlijk 1 dag voordat het nieuwe maandelijkse lidmaatschap weer van start gaat.  4) Voor alle aankopen geldt een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd start op het moment dat de bestelling is gedaan. Binnen deze termijn kan de aankoop zonder opgaaf van reden ongedaan worden gemaakt door een e-mail te sturen naar info@twozeronine.nl. Artikel 2: Aansprakelijkheid 1) Deelname aan de aangeboden diensten van TwoZeroNine geschiedt voor eigen risico. TwoZeroNine is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die het Lid mocht lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.   2) TwoZeroNine is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door TwoZeroNine georganiseerde activiteiten. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van TwoZeroNine. Bij deelname aanvaardt het Lid automatisch het risico die de activiteit met zich meebrengt.   3) Als het Lid gezondheidsklachten heeft, of als er een andere reden is om te twijfelen aan trainingsdeelname, raadpleegt het Lid een arts voordat deze gaat trainen.

0
    0
    Winkelwagen
    Winkelwagen Is LeegTerug Naar De Shop
      Kortingscode Toevoegen